Atelier Alternatief


Alternatief vzw bouwt aan een arbeidsmarkt waar plaats en respect is voor iedereen. Dit realiseren zij via opleiding, tewerkstelling, begeleiding en bemiddeling op maat. Alternatief vzw richt zich op werkzoekenden, werknemers en bedrijven.

De focus van hun diensten met sociale impact ligt vooral op horeca, groen, onderhoud & coaching.  

WAT (de vraag)

Eén van de afdelingen binnen Alternatief is speelpleinen. Het betreft hier de afdeling die het onderhoud en herstellingen van speeltuigen en speeltuinen op zich neemt. Klanten zijn steden en gemeenten in het Limburgse.

Heel specifiek voor de speelpleinen zijn de verschillende soorten controles (visuele controle, grote inspectie, ...), rapportage van deze controle, die vaak verschillend is voor verschillende klanten.

Alternatief was op zoek naar een systeem voor optimalisatie van het werk: voorbereiden van offertes, inplanning van taken voor de verschillende ploegen, terugmelden van werk door de ploegen, e.d. wordt bijgehouden door een digitaal systeem om op die manier alle informatie gecentraliseerd in 1 systeem te kunnen beheren.

 

HOE

Pagina in opbouw