TRIS

Toeristisch Recreatief InformatieSysteem. TRIS is een product ontwikkeld in eerste instantie op vraag van Westtoer. Zij werkten reeds met de voorloper van TRIS. Wij ontwikkelden TRIS voor Westtoer en boden dit nadien ook aan aan de Provincie Limburg.
 
 Ben je benieuwd naar wat afbeeldingen, klik dan hier .

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen. 

Westtoer heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch- recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren:

- Westtoer ondersteunt het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. Ze trekken koopkracht van buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten;

- Westtoer ondersteunt de bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. Ze ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en we communiceren hierover naar de West- Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken.

Westtoer wil als provinciebedrijf een meerwaarde genereren ten gunste van vier types klanten:

- de Provincie West-Vlaanderen;

- de West-Vlaamse gemeenten;

- de ondernemers in de

West-Vlaamse toeristische sector;

- de gebruikers van de toeristische en openluchtrecreatieve producten.


Westtoer ontwikkelt onder meer recreatieve producten voor wandelen, fietsen, paardrijden en autotoeren. Ieder product krijgt zijn eigen kaart of brochure. Op het terrein worden de recreatieve producten bewegwijzerd.

WAT (de vraag)

Westtoer had in 2017 een partner nodig voor de ICT-ondersteuning van de GIS-gerelateerde processen voor ontwikkeling, beheer en dataontsluiting van recreatieve producten.

Westtoer beschikte reeds over een beheerdatabank (TRIS2), en wilde deze upgraden naar een nieuwe versie (TRIS3). Naast de migratie van data, het behoud van de reeds aanwezige features binnen TRIS2 en koppelingen diende men ook te voorzien in een belangrijke uitbreiding van de features en mogelijkheden van het systeem.

HOE

De TRIS databank is al volledig operationeel sinds begin 2010. De realisatie ervan zorgde voor een efficiënter beheer van het recreatieve aanbod in West-Vlaanderen. Westtoer besliste in 2017 om een volledig nieuwe omgeving te bouwen waarbij de bestaande functionaliteiten werden behouden en uitgebreid met o.a.:

beheer van meldingen en werkopdrachten die hieruit voortkomen

automatisch aanmaken van controlebeurten

automatische mailing

uitvoeringsplannen van waaruit werkopdrachten worden gegenereerd

routering op OSM bij intekenen van routes en netwerken

attributen aan wegen toekennen bv. autovrij, ondergrond, ...

aanmaak van suggestieroutes op basis van toeristische netwerken

beheer van omleidingen

...

Het betreft een online tool die niet enkel op de laptop werkt, maar ook ter plaatse door de onderhoudsploegen kan worden gebruikt.


In 2017 bouwde fks de nieuwe TRIS.

 

Provincie Limburg,  Directie Omgeving Afdeling Infrastructuur Dienst Mobiliteit,
Deze afdeling van de Provincie Limburg staat in voor alles wat met mobiliteit in Limburg te maken heeft en meer in het bijzonder de fiets-, wandel-, ruiter- en autoroutes en netwerken. Zij houdt zich o.a. bezig met de aanleg en het onderhoud van deze routes en netwerken. Naast de medewerkers in de kantoren van de provincie Limburg die zich bezig houden met het beheer van deze routes en netwerken, bestaat deze afdeling tevens uit werkploegen die op het terrein herstellingen uitvoeren, omleidingen aangeven en nieuwe routes en netwerken installeren. 

WAT (de vraag)

De Provincie Limburg wenste te beschikken over een toepassing voor het beheer van haar kleinschalige infrastructuur, diverse meldpunten, het opzetten van een inventarisatieproject op maat en de organisatie van het beheer van de bermen langsheen de routenetwerken. 

Hoofddoelen waren enerzijds de inventarisatie en het onderhoud van de route-infrastructuur van de toeristische routenetwerken (Toeristisch Fietsroutenetwerk, Ruiter- en Menroutenetwerk, Autoroutes) en anderzijds de inrichting van een meldpunt m.b.t. deze route-infrastructuur.

Ook inventarisatie en het onderhoud van de route-infrastructuur van de functionele fietsroutes en fietssnelwegen en de inrichting van een meldpunt m.b.t. deze route-infrastructuur diende in tweede instantie te worden opgenomen.


De provincie vroeg een online webtoepassing die de nodige tools bevat om, met meerdere gebruikers tegelijk, de infrastructuur en de meldingen op een eenvoudige en transparante manier te inventariseren, up to date te houden, te ontsluiten en uit te wisselen. Daarnaast omvat het systeem ook tools om de communicatie (mailverkeer) tussen de verschillende diensten van de Provincie Limburg en andere gebruikers (zoals gemeenten, onderhoudsploegen, fietsers) te optimaliseren en te registreren.

HOE

TRIS was ontwikkeld voor Westtoer. In 2018 werd TRIS ook ter beschikking gesteld van de Provincie Limburg. Naast het beheer van de toeristische routenetwerken, peter- en meterwerking en meldpunt, die reeds aanwezig waren in TRIS, werd tevens inventarisatie van routes en netwerken voorzien.

Intussen is ook een offline client voorzien. De ploegen op het terrein hebben geen last meer van netwerkonderbrekingen en kunnen ongestoord verder werken. Op een aantal momenten tijdens de dag gebeurt er een synchronisatie met de TRIS-database.

Functionaliteiten van TRIS